SAMARBETEN

Home / OM TROPOS & MIG / SAMARBETEN

NLP Family

Judy Bartkowiak is an NLP Trainer, Master Practitioner, Business Practitioner, Sports Practitioner and Kids Practitioner.  She runs a Therapy Practice from her home in Berkshire, UK, from where she also offers NLP Practitioner Training via Residential and Skype courses.

Family Lab

Family-Lab är den svenska delen av en internationell utbildnings och rådgivningsorgansiation grundad av författaren och familjeterapeuten Jesper Juul.

Gothia Akademi

Gothia Akademi är ett lokalt företag som satsar på kvalitet och kommer att fortsätta vara ett lokalt företag som satsar på kvalitet.

Läkande Rum

Läkande Rum arbetar med hälsa och personlig utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.

LIVScoaching- Recovery coaching- Läkande SAMTAL- Kraniosakral terapi- kurser- föreläsningar

hälsobutik- Läkande kost- kosttillskott- Yoga- infrabastu- joniserat vatten

INSPIRATION

The difference between who you are and who you want to be is what you do

Twitter
Twitter
A great relationship is about two things, first, find out the similarities, second, respect the differences.Okänd
Okänd
Stop being afraid of what could go wrong and start being positive about what could go right.TROPOS
TROPOS
All glory comes from daring to beginTROPOS
TROPOS

Blir du intresserad? Kontakta oss helt förutsättningslöst.