FÖREDRAG

Home / FÖREDRAG

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR DIREKT IFRÅN VERKLIGHETEN

Föredrag kan bokas med mig där jag delar med mig av händelser ifrån mitt eget liv och där jag berättar om många av de viktigaste nyckelbitarna som varit avgörande för min egen personliga utveckling.

Jag kommer att visa vilka steg jag tog och berätta om vad som blev de avgörande insikterna och faktorerna som gjorde att jag fann min egen väg till inre styrka och vände livet ur de svåraste situationerna.

Min önskan med föredragen är att inspirera andra till ökad förståelse och personlig framgång.

Presentationsfilm till kunder

INSPIRATION

The difference between who you are and who you want to be is what you do

Twitter
Twitter
All glory comes from daring to beginTROPOS
TROPOS
I AM MY PROBLEM, BUT ALSO MY SOLUTION.Okänd
Okänd

Blir du intresserad? Kontakta oss gärna förutsättningslöst.