OM NLP

OM NLP

NLP betyder, neuro-lingvistisk programmering.

Namnet syftar på processen av hur framgångsrika människor använder sitt tänkande och sitt kroppsspråk för att uppnå framgångsrika resultat.

Tillsammans bildar det en förståelse och ett ”modellskapande” av beteenden, mönster och vanor, vilket innebär att när man förstår hur det hänger ihop, kan skapa en stark och hållbar förändring i sig själv.

NLP är ett professionellt utvecklat arbetsverktyg med stora möjligheter för den som vill lära sig att förstå sig själv.

Att förstå hur tankar och känslor påverkar beteenden är oerhört effektivt och bidrar till kraftfulla förändringar.

FAKTA OM NLP

NLPs Modellering är ett tillvägagångssätt för att kunna skapa ett unikt recept genom att lära sig av andra människors sätt att använda hjärnan och språket.

NLP som förändringsverktyg är inriktat på att finna lösningarna och det som fungerar även om det även ser till orsaken av det som inte har fungerat.

Poängen är att här fastnar vi inte i grubblerier av problemen utan vi arbetar aktivt med att hitta den lösning som fungerar bäst och som leder till positiv och hållbar förändring för dig.

NLPs psykologiska-verktyg syftar till att man genom förståelse av tanke, känsla och handling, förstår hur kroppen fungerar genom dess kommunikation.

INSPIRATION

The difference between who you are and who you want to be is what you do

Twitter
Twitter
A great relationship is about two things, first, find out the similarities, second, respect the differences.Okänd
Okänd
Stop being afraid of what could go wrong and start being positive about what could go right.TROPOS
TROPOS
All glory comes from daring to beginTROPOS
TROPOS

Blir du intresserad? Kontakta oss gärna förutsättningslöst.