DETTA ÄR TROPOS

TROPOS COACHING är grundat av mig André Bagein som en möjlighet att få bidra och inspirera människor i sin egen utveckling & livsförändring.

” Vad vill du tro på, vem vill du tro på, vad är viktigast att tro på? ”

TJÄNSTER

Föredrag

Inspirerande föreläsningar

Utveckling

Vill du veta hur du bäst når dina personliga mål?

Barn och Familj

Vill du undvika onödiga bråk med dina barn?

Konsulttjänster

Specialkunskaper inom beteendeutveckling

OM TROPOS COACHING

VARFÖR TROPOS?

En stor del i min vision att bidra till att skapa framgångsrika förändringar hos mina medmänniskor ligger i förståelsen som kommit av min egen personliga utveckling med min egen personlighet.

Det speciella med min coaching handlar om att jag möter dig som min klient på ett lugnt och tryggt vis och avdramatiserar skyddsmekanismer i stoltheten i egot så att du kan känna dig trygg med mig och ge mig tilliten att hjälpa dig.

Kort sagt, vi möts på lika villkor.

Jag har en fantastisk förmåga att läsa av människor, som jag fått genom att jag har varit i en miljö och relationer med människor som har allvarliga skador i sin personlighet.

Genom mina psykologiska studier så förstod jag att det skulle vara nästan omöjligt att förklara hur psykets funktioner fungerar på det fackspråket, så jag gjorde om de svårtolkade och komplicerade psykologiska texterna så att det skulle bli lättförståeligt för vem som helst att förstå de faktorer som påverkar en människas mentala inställning om sig själv.

När det svåra blir lätt, är det ingen match att förstå och ta till sig, vilket leder till att det blir snabbare resultat.

På det sätt som jag jobbar, kan ni ta det första viktiga steget, tryggt förvissade om att resultaten inte kommer utebli p.g.a. eventuella hindrande föreställningar om att det ska vara svårt att uppnå sina personliga mål och leva ett lyckligt liv.

Jag ser till att de positiva möjligheterna och resurserna inom varje individ genom att på ett direkt och avskalat vis sätta fokus på kärnpunkterna som leder till kraftfulla framsteg.

SYFTET MED TROPOS

Syftet är att du som min klient ska nå en positiv förändring så snabbt som möjligt. Att skapa en hållbar utveckling som stannar hos dig och som fortsätter att utvecklas inom dig efter vårt samarbete är över.

Med utgångspunkt i att det inte är hur en förändring uppstår som är det viktiga utan att den uppstår så arbetar jag framgångsrikt ihop med dig mot dina mål.

Blir du intresserad? Kontakta oss helt förutsättningslöst

Kontakta TROPOS

Kontaktuppgifter

[]
1 Step 1
Kontakt
Namn
Företag
Adress
Postadress
Telefon
Meddelande till TROPOS
0 / 1000
Previous
Next
powered by FormCraft