BARN OCH FAMILJ

Home / BARN OCH FAMILJ

SEMINARIE & FAMILJEHANDLEDARE – FAMILY-LAB

Fungerar rollerna, ansvarsområden, kommunikation mm inom familjen och hur ser det ut?

Några viktiga frågor som vi tittar på tillsammans:

Vad för sorts förälder vill du vara?

Vad det viktigaste att veta ang barnets utvecklingsfaser?

Vad du gör och inte vad du säger. Hur viktigt är det egentligen?

Föräldraroll & Förebildsroll. Hur hänger de ihop?

Samarbete & Självständighet? Hur får man en bra balans?

Hur kan du och din partner vara överens om att vara konsekventa?

Hur sätter man ”gröna gränser” och varför är det så viktigt?

Självkänsla, Integritet och eget ansvar. Hur hänger det ihop?

Hur tar jag ansvar och prioriterar mig själv utan att känna skuld och skam?

NYBLIVEN PAPPA?

Känner du dig stressad av förändringar?

Bortglömd och bortprioriterad?

Vilsen i din nya föräldraroll?

Är detta något du funderar på och känner att du behöver vägledning och stöd med, så kontakta mig så kommer jag att hänvisa till de absolut bästa och mest kompetenta barn och familjepedagogerna inom Family-lab.

TROPOS samarbetar med ett noga utvalda professionella pedagoger inom barn och familj sektorn.

Här kan erbjudas föräldragrupper och stödverksamhet för att ni skall lyckas med er familjs vision.

TROPOS hjärtliga motto är att alltid prioritera barnens bästa och därför erbjuds individuellt arvode i särskilda fall.
I hjärtat av en sund och välfungerande familj, ligger den gemensamma visionen och för att den skall finnas så behövs en väl fungerande kommunikation som förutsätter en ärlig och tillåtande inställning till vad var parts individuella behov är samt en positiv öppenhet för hantering av nya utmaningar och förändringar.

/André

INSPIRATION

Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek. Så kommer folkvettet av sig själv.Astrid Lindgren
Astrid Lindgren

Blir du intresserad? Kontakta oss gärna förutsättningslöst.