KONSULTTJÄNSTER

Home / KONSULTTJÄNSTER

KONSULTTJÄNSTER

Jag kan erbjuda mina exklusiva special kunskaper inom beteende och karaktärsutveckling.

Dessa kunskaper har jag har lärt genom att studera människan utifrån de mest grundläggande och djupgående nivåerna i karaktären, vilka berör de grundläggande behoven.

Det har jag kunnat göra på ett mycket nära håll genom att jag använt mig själv som arbetsmodell.

Jag har levt och varit del i sådana utsatta och omedvetna miljöer med människor som liksom mig själv har fått olika diagnoser pågrund av olyckliga omständigheter i barndomen.

Många har liksom jag själv, blivit drabbade under livet tack vare oförståelse om orsakerna till symtomen och hur man kan läka och reparera sig själv.

Dessa lärdomar ifrån mina livserfarenheter och studier kan jag erbjuda som en enorm resursbank som är direkt kopplad till senaste forskningen inom beteendepsykologin och anknytningsteorin.

Ni har möjlighet att få en unik förståelse och häpnadsväckande verktyg som skapar insikter i personlighetens djupa och ofta dolda och svåråtkomliga delar.

Ni kommer även kunna få min hjälp att utforma en individuellt utformad och anpassad personlighetsutvecklande plan med snabbare resultat till läkning och inre balans.

INSPIRATION

The difference between who you are and who you want to be is what you do

Twitter
Twitter
All glory comes from daring to beginTROPOS
TROPOS
I AM MY PROBLEM, BUT ALSO MY SOLUTION.Okänd
Okänd

Blir du intresserad? Kontakta oss gärna förutsättningslöst.