OM ICF

VAD ICF-CERTIFIERAD COACHNING INNEBÄR

Hitta kreativa lösningar på problem.
Göra det som är bra ännu bättre.

Hur fungerar det?

Min uppgift som din Coach är att ställa utmanande och djupgående frågor som gör att du kommer fram till nya lösningar och värdefulla insikter.

Vi ger oss inte innan vi har nått ett klart och tydligt avgörande som visar exakt vad lösningen är.

Det är det du ska ha mig till.

ATT TÄNKA PÅ

Värdet med att ha mig som din Coach kan vara skillnaden som gör att du når dina drömmar och mål.

TÄNK NOGA IGENOM:

Hur viktigt är det du vill för dig?

Passar vi att jobba ihop?

Hur mycket tid och pengar är du beredd att satsa för att nå dit du vill?

Se till att prata om dina förväntningar i ett första möte.

Ställ så mycket frågor du bara kan om allt du vill veta.

VIKTIGT ATT VETA

Alla Coachande samtal och all klient information är skyddad genom min fulla tystnadsplikt.

Innan vi upprättar ett Coachningssamarbete så går vi igenom noggrant i detalj vad vårt samarbete kommer att innebära.

Du får en Coachningsöverenskommelse som du läser igenom själv eller tillsammans med mig och skriver under.

Du som min klient är helt fri att avbryta vårt coachningssamarbete om du skulle känna att du inte uppnår de resultat och förväntningar som ligger inom ramen för vårt överenskomna avtal.

Skulle vårt samarbete och kemi av någon anledning inte stämma överens så kommer jag hänvisa er till någon av mina duktiga kollegor som jag tror skulle passa dig och din personlighet bättre.

Alla ICF-certifierade Coacher står under granskning av ICF:s etiska råd, vilket innebär att om man som coach avviker från ICF:s kriterier och grundvärderingar så kan man bli utesluten och fråntagen sin licens.

INSPIRATION

The difference between who you are and who you want to be is what you do

Twitter
Twitter
A great relationship is about two things, first, find out the similarities, second, respect the differences.Okänd
Okänd
Stop being afraid of what could go wrong and start being positive about what could go right.TROPOS
TROPOS
All glory comes from daring to beginTROPOS
TROPOS

Blir du intresserad? Kontakta oss heltförutsättningslöst.